CustomBlocks

Zprávy

Dvoudenní konference "Z farmy na vidličku" v Ostravě (26-27.září.2023)

Pozvánka na otevřené prezidium 30. 06. 2023 Společnosti mladých agrárníků

Konference: Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově VI.

Kalendář
Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce