Farmářská parazitologie

tento kurz je již zcela naplněn, semináře budeme opakovat v roce 2018

 

Téma: 

  • seznámení se základními druhy parazitů,
  • umění jejich detekoce pomocí mikroskopu
  • uplatněí strategie pro jejich tlumení a eliminaci ze stád ovcí a koz

Přednášející: doc. Marie Borkovcová (Mendelova univerzita v Brně) a Ing. Martin Hošek, Ph.D. (chovatel)

Termíny a místo: 7. února 2017 - Brno, 

                             8. února 2017- Brno, 

                             17. února 2017 - Lanškroun

                             3. března 2017 - Mohelno

Seminář farmářská parazitologie je určen pro tyto účastníky:
. zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba
. výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec
. výrobce krmiv nebo jeho zaměstnanec
. vlastník zemědělské a lesní půdy
Vložné na seminář: 400 Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR) - platba proběhne v hotovosti na místě
Předpokládaný počet účastníků na jednom semináři: 13

Podklady jsou volně dostupné zde.

 

Fotografie z proběhlých seminářů jsou k dispozici zde.