Inovace v chovu HZ - přežvýkavci

Pod vedením doc. MVDr. Leoše Pavlaty, Ph. D. jsme pro Vás připravili 7 seminářů po celé ČR zaměřených na zlepšení znalosti v oblasti výživy a zdravotního stavu malých a velkých přežvýkavců. Během seminářů budou například představena základní onemocnění vybraných hospodářských zvířat související především s jejich efektivním chovem. Speciální pozornost bude zaměřena na oblast produkčních onemocnění a jejich prevenci (Herd Health Management).

Během exkurzí si účastníci budou moci přímo v provozu prověřit získané informace pod odborným vedením lektora a budou jim tam názorně ukázány základní aspekty chovu malých a velkých přežvýkavců.

Termíny, místo a hodinový rozsah:

6. dubna 2017 - Nemoci malých přežvýkavců

- teorie: 9:00 až 15:00 (Restaurace Ve století, Husovo náměstí 11, 267 12 Loděnice)

- exkurze: 15:00 až 16:00 (Farma Doušovi, Malé Přílepy 78, 266 01 Chyňava Malé Přílepy)

7. dubna 2017 - Prevence mastitid a vliv na kvalitu mléka

- teorie: 9:00 až 15:00 (Dvůr Čihovice, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou Čihovice)

- exkurze: 15:00 až 16:00 (Jihočeské zemědělské muzeum, Netěchovice 14, 375 01 Týn nad Vltavou)

28. dubna 2017 - Hodnocení výživy a zdravotního stavu telat

- teorie: 9:00 až 15:00 (RS Beskydský H-resort, Kunčice pod Ondřejníkem 8, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem)

- exkurze: 15:00 až 16:00 (Farma Macurovi, Kunčice pod Ondřejníkem 58, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem)

Semináře  jsou určen pro tyto účastníky:
. zemědělský podnikatel, výrobce potravin či krmiv, jejich zaměstnance nebo spolupracující osoby
. vlastník zemědělské a lesní půdy

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. Kapacita je 20 osob.
Vložné na seminář: 400 Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR) - platba proběhne v hotovosti na místě


Přihlášky jsou k dispozici v pozvánce nebo na http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

- po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ Vám vyjedou všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení

- bez přihlášení se nebudete moci daného semináře bohužel zúčastnit 

 

 o dalších chystaných seminářích Vám bude informovat na našich webových stránkách nebo na facebooku

 

Těšíme se na společné setkání a na zajímavou diskuzi!