Moderní trendy v rostlinné a živočišné výrobě

Tento projekt PRV byl dnes ofifiálně doporučen k financování - můžete se tedy těšit na jeho realizaci.

O připravovaných termínech jednotlivých seminářů se dozvíte aktuálně v kalendáři akcí, na našem facebooku nebo členové elektronickou poštou.

Těšíme se, až se s Vámi na některé z akcí setkáme.