Možnosti zahájení zemědělské činnosti

Na podzim 2017 proběhnou 4 semináře zaměřené na 5. kolo výzev PRV, mimo jiné modernizace zemědělských podniků. Termíny budou upřesněny v průběhu léta.

 

 

Pod vedením našich lektorů, kteří se osobně podíleli na tvorbě Pravidel, jsme pro Vás připravili 10 seminářů po celé ČR zaměřených na možnosti zahájení zemědělské činnosti s důrazem na možnost žádat o dotaci Zahájení činnosti mladého zemědělce. Během seminářů budete seznámeni s aktuálními Pravidly pro 4. kolo PRV 2014 - 2020 dotačního programu  6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Projekt se nezabývá pouze prostým předáváním informací na téma získání dotací, ale i dalšími aspekty provázejícími zahájení zemědělské činnosti propojený s praktickými zkušenostmi zemědělců, kteří již žádali a uspěli, ale i těmi, kteří zažádali a neuspěli. 

 

Účastnický poplatek je 300,- Kč/osoba (200 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Více v pozvánce

 

Termíny a místa konání jsou:

24. února 2017 – Zámek Křtiny

3. března 2017 – Domov mládeže TSOŠ veterinární Štěchovice

7. března 2017 – Restaurace Ve století, Loděnice

10. března 2017 – Hostinec U Kosteleckých v Pardubicích

14. března 2017 – CETT v Náměšti nad Oslavou

20. března 2017 – Smetanův statek ve Svobodných Dvorech

 

 

Semináře  jsou určen pro tyto účastníky:
. zemědělský podnikatel, výrobce potravin či krmiv, jejich zaměstnance nebo spolupracující osoby
. vlastník zemědělské a lesní půdy

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. Kapacita je 20 osob.
Vložné na seminář: 300 Kč/osoba (200 Kč/osoba pro členy SMA ČR) - platba proběhne v hotovosti na místě


Přihlášky jsou k dispozici v pozvánce nebo na http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

- po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ Vám vyjedou všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení

- bez přihlášení se nebudete moci daného semináře bohužel zúčastnit 

 

Fotografie z proběhlých akcí k podívání zde.