Kulatý stůl MZe

Pan ministr Marian Jurečka svolává nevládní organizace působící v České republice k jednání u kulatého stolu, s cílem zesílit dialog mezi státní správou a nevládními organizacemi. Mezi zvanými organizacemi jsou Společnost mladých agrárníků  České republiky, Potravinářská komora České republiky, Agrární komora České republiky, Zemědělský svaz České republiky, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Svaz marginálních oblastí, Asociace soukromého zemědělství  České republiky, Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin „PRO-BIO“, z. s. a Iniciativa zemědělských a potravinářských podnikatelů, z.s.

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce