Absolvování Inseminačního kurzu

     
Absolvování Inseminačního kurzu

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun pořádá Inseminační kurz 1. stupně (březen 2018) a 2. stupně (duben 2018) pro absolventy zemědělských i nezemědělských oborů. Uplatnění absolventa tohoto kurzu je  jakou Technik inseminace, reprodukční specialista.

Na kurz je nutné mít s sebou pracovní oblečení - chov je prostý IBR, BVD, ParaTBC, brucelózy, leukózy, TBC je nutné klást důraz na hygienu chovu a případné zavlečení nákazy.

Délka a forma studia: 

1. stupeň - 32 hodin pro absolventy zemědělských a veterinárních oborů / 40 hodin pro absolventy ostatních oborů

2. stupeň - 16 hodin

Obsah vzdělávání : Obecná zootechnika, anatomie, morfologie a fyziologie reprodukce hospodářských zvířat, technika inseminace, evidence, právní, bezpečnostní a hygienické předpisy

Termín konání kurzu

22. 3. 2018 až 26. 3. 2018 (1. stupeň) 

21. 4. 2018 až 23. 4. 2018 (2. stupeň)

Zakončení studia

Závěrečná teoretická a praktická zkouška

26. 3. 2018 (1. stupeň)

23. 4. 2018 (2. stupeň)

 

Více podrobností zde i s přihlášou na kurz