Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 3.1.2018

     

Státní veterinární správa eviduje první případy potvrzené nákazy africkým morem prasat v oblasti vně ohradníků v červené zóně zamořené oblasti na Zlínsku. Vyšetření nejprve 29. 12. 2017 potvrdilo nákazu u šesti kusů divokých prasat různých věkových kategorií a pohlaví nalezených v katastrálním území Lípa a dnes také u lončáka nalezeného v katastrálním území Kudlov.

Nalezené uhynulé kusy se nacházely zhruba 1,5 až 2,5 kilometrů za ohradníky, stále však v rámci červené zóny zamořené oblasti. Veškerá dosud nařízená mimořádná veterinární opatření zůstávají v platnosti. Úřední veterinární lékaři situaci nadále monitorují.  Nelze vyloučit, že po jejím vyhodnocení může dojít k určitým dílčím úpravám.
SVS aktuálně eviduje celkem 191 případu, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Až na výše uvedené kusy pocházejí všechny pozitivně testované nálezy z tzv. vysoce rizikové oblasti (uvnitř ohradníků). V této oblasti bylo pozitivních téměř 80 procent z 232 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 79 divočáků (včetně sedmi pozitivních). Mimo zamořenou oblast (v dalších okresech Zlínského kraje) bylo nalezeno a vyšetřeno 62 prasat. Výsledek všech vyšetření na AMP byl negativní.
V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo  uloveno nebo odchyceno do pasti celkem 553 divokých prasat, z toho u 15 z nich potvrdilo vyšetření AMP. V zelené zóně bylo odstřeleno 1501 divočáků, všechna vyšetření na AMP v této oblasti negativní.

Zdroj: svscr.cz