Bruselská konference ke Společné zemědělské politice po roce 2020

     
Evropská komise (EK) byla v pátek 7. července 2017 hostitelem celodenní konference "SZP - Vyjádřete svůj názor" a Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s. na ní byla zastoupena prezidente SMA ČR Petrem Mahrem a členkou Marií Balabánovou. Jedním z hlavních bodů bylo zhodnocení výsledků mezinárodní veřejné elektronické konzultace, která se konala od února do května 2017, které se mohl účastnit každý, kdo vyplnil dotazník zaslaný na email. Výsledky dotazníkového šetření se dělily podle pohledu zemědělců, ostatních obyvatel a organizací participujících na zemědělské činnosti. Zhodnocení je dostupné v angličtině zde.

Konference se skládala ze čtyř částí.

Úvodní, během které účastníky přivítal Phil Hogan - komisař pro zemědělství a venkov Evropské komise, seznamovala posluchače s velmi zajímavými výsledky dotazníkového šetření a v další části moderované Ann Mettlerovou - ředitelkou Centra evropske politické strategie vystoupil Jyrki Katainen - viceprezident Evropské komise, Tarmo Tamm - estonský ministr pro otázky venkova a Czeslaw Adam Siekierski - předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu. Tématy debaty byla potřeba evropských dotací do zemědělství, nutnost digitalizace dat a její dopady na práci farmáře a finanční podíl zemědělce na konečné ceně produktu.

Druhá sekce byla vedena Erikem Mathijsem - profesorem Katolické univerzity v Leuvenu a zástupcem pro potraviny a související věci v Evropské komisi. Vystupujícími v tomto panelu zaměřeném na ekonomickou a environmentální stránku zemědělství a společné zemědělské politiky byli Sophie Thoyerová - profesorka Montpellier SupAgro, Luka Juvancic - docent Ljubljanské univerzity, Tassos Haniotis - ředitel sekce Strategie, zjednodušení a analýzy politiky DG Agri Evropské komise a John Bryan - zástupce Evropské ekonomické a sociáolní komise. Přednesenými tématy bylo řešení potřeb zemědělců v Evropské unii, nástroje a faktory, které je ovlivńují, rizikový management, zvyšující se produktivita na hekltar zemědělské půdy.

Třetí panel byl veden Carmel Cahill - zástupkyní ředitele ředitelství OECD pro obchod a zemědělství. V rámci "její" části konference vystoupili Erik Mathijs, Alan Matthews - emertiní profesor Trinity College v Dublinu, Tassos Haniotis a Guillaume Cros. Panel byl věnován sociální dimenzi zemědělství z pohledu potravinové politiky, venkovského života, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit, sdílení zkušeností a vědomostí.

Poslední sekce byla zcela věnována otevřené diskuzi a příspěvkům posluchačů, kteří se nedostali ke slovu na konci předešlých panelů. Zájem o zveřejnění názorů zástupců z 24 účastnících se zemí byl více než velký. Sekci, stejně jako celou konferenci, ukončil Jerzy Plewa - generální ředitel DG Agri Evropské komise.

Podrobnější popis akce se budete moci dočíst v červencovém čísle časopisu Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s., který bude volně dostupný v sekci Ke stažení (zde).

Podklady z konference jsou v angličtině dostupné zde.