Dotazníkové šetření ÚZEI ke společné zemědělské politice

     

Byli jsme osloveni Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) k rozšíření dotazníku, který se zabývá sběrem dat o identifikaci vzdělávacích a informačních potřeb zemědělců. Výsledky dotazníku budou jedním z podkladů ke tvorbě SWOT analýzy při přípravě nové společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova na roky 2021+.

 

Dotazník je dostupný na odkazu https://goo.gl/forms/Zg4KgPpybkiRinPK2

Vyplňovat můžete do 31.8.2018.