Konference „Zemědělství v klimatických změnách“

     

Zveme Vás na tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na Sklaském dvoře v srdci Vysočiny. 

Akce je pořádána jako 24. setkání zástupců Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a proběhne 6. a 7. listopadu 2017. 

První den konference je zaměřen na problematiku čerpání dotací v rámci období 2014 a 2020 a problematika udržitelného rozvoje v návznosti na produkci s tradiční večerní diskuzí za přítomnosti zástupců z ministra zemědělství , SZIF na téma Možnosti rozvoje hospodaření v návaznosti na klimatické změny s následným neformálním posezením a rautem.

Druhý den konference je zaměřen na aktuální témata týkající se SPÚ, PGRLF a novinek z Evropské komise. Více v programu

Chcete-li se zúčastnit, prosím vyplňte krátkou přihlášku zde do 30. 10. 2017.