Ministr Toman plánuje audity v zemědělských výzkumných ústavech

     

Ministerstvo zemědělství zřizuje sedm veřejných výzkumných institucí. S jejich řediteli dnes Toman jednal. „Informoval je o svých výhradách k jejich činnosti a že u nich proběhne audit. Cílem je zefektivnit práci těchto organizací, aby lépe využívaly finance a výsledky výzkumu více přenášely do praxe,“ uvedlo ministerstvo.

Toman jako člen Rusnokova kabinetu uváděl, že výzkumné ústavy podléhající ministerstvu nemají výsledky odpovídající penězům, které jim stát každoročně dává, a je jich příliš mnoho. „V podstatě mají jediný cíl a úkol, začátkem roku nebo koncem roku si napsat na ministerstvo o peníze,“ řekl Toman na adresu výzkumných ústavů v listopadu 2013. Mluvil proto o potřebě změny zákona o takzvaných veřejných výzkumných institucích tak, aby ústavy bylo možné sloučit a propojit s vysokými školami, čímž by se spojila vyučovaná teorie s praktickým výzkumem.

Ze sedmi veřejných výzkumných institucí zřízených ministerstvem zemědělství jich pět má sídlo v Praze. Jsou to Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav živočišné výroby, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Výzkumný ústav zemědělské techniky a Výzkumný ústav potravinářský Praha. V Brně působí Výzkumný ústav veterinárního lékařství, ve středočeském Jílovišti sídlí Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.

Zdroj: zemedelec.cz