Nové vedení CEJA

     

V Bruselu na jednání CEJA (the European Council of Young Farmers) proběhla 6. července volba nového prezidia a byli zvoleni  jako prezident CEJA Jannes Maes (Belgie) a jako 4 viceprezidenti Iris Bouwers (Nizozemsko - NAJK), Christoph Daun (Německo - BDL), Seán Finan (Irsko - Macra na Feirme) a Tomáš Ignác Fénix (Česká republika - člen SMA ČR). Věříme, že z tohoto postu se Tomáš pokusí ovlivňovat zemědělskou politiku ve prospěch českých rodinných farem. Na nové členy CEJA vedení se můžete podívat například zde.

Jedním z hlavních cílů CEJA je prostřednictvím komunikace a vedenými dialogy mezi mladými zemědělci a evropskými rozhodovacími orgány podporovat mladší a inovativní zemědělský sektor v celé EU28 a vytvářet dobré pracovní a životní podmínky pro mladé zemědělce.

Mezi hlavní obavy mladých zemědělců a tudíž i prioritní zaměření činnosti CEJA v Bruselu i mimo ni jsou otázky týkající se přístupu k půdě, úvěru a produkčních práv a posílení vzdělávacích a školicích zařízení pro mladé lidi ve venkovských oblastech.

CEJA představuje 2 miliony mladých zemědělců v Evropě a zastupujhe 24 členských států EU a 32 národních členských organizacích, včetně pozorovatelů ze Srbska. Zůstávají v pravidelném kontaktu s organizacemi mladých zemědělců, zemědělskými institucemi a sdruženími v celé Evropě a po celém světě.

Po dobu působení CEJA s mladými zemědělci a pro mladé zemědělce a za účelem posílení jejich poselství vznikly i silné vazby s různými mezinárodními organizacemi mládeže.

CEJA je nezávislá na jakékoli politické ideologii.