Novinky v LPIS

     

V souvislosti s častými dotazy zemědělské veřejnosti k otázce dělení DPB dle erozní ohroženosti, sdělujeme, že rozdílná erozní ohroženost dílčích částí pozemku není důvodem pro rozdělení pozemku na dva samostatné DPB.

Pro potřeby stanovení nejvhodnějšího členění DPB dle erozní ohroženosti byla do LPIS vyvinuta nová funkcionalita – erozní pozemky, která umožňuje předpočítat erozní ohroženost dílčích částí pozemku a rozplánovat tak vysetí vhodných plodin v souladu s DZES 5 na konkrétním DPB bez nutnosti tento DPB dělit. Podrobný popis, jak tato funkcionalita funguje, byl prezentován na stránkách MZE zde a v uživatelské příručce iLPIS v kapitole 6.13 Eroze na straně 68.

V LPIS jsou k dispozici nové letecké snímky pro západní polovinu ČR, které byly pořízeny v průběhu roku 2017. Na základě nově pořízených snímků SZIF zahájil v souladu s §3h zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, mimořádnou aktualizaci evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků na západní polovině republiky.

Zdroj: szif.cz