Ochrana zvířat při sklizni a sečích

     

Vážení zemědělci, blíží se sklizeň pícnin, proto by Vás SZIF rád upozornil na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.

Na webu senosec.czu.cz existuje pro zemědělce možnost se zaregistrovat a zároveň tak může informovat uživatele o termínu sklízně. 

Webový portál SENOSEC.CZU.CZ je komunikačním nástrojem pro nahlašování sečení ze strany zemědělců a plánování
preventivní a jiných aktivit ze strany myslivců. Komunikace probíhá pomocí SMS zpráv. Spolupráce se také mohou účastnit dobrovolníci, vždy ale jen pod dohledem myslivce.

JAK JE MOŽNÉ SE PŘIDAT?
Registrovat se může každý, v roli, která mu přísluší – myslivec při registraci vyplňuje svůj myslivecký spolek, zemědělec svůj podnik, dobrovolník své okresy zájmu. Před logováním a užíváním portálu je nutné registraci ověřit, tzn. zadat kód, který přijde registrovanému na email a na telefon.

Myslivec na nahlášeném místě sečení naplánuje preventivní aktivity – vždy si vybírá, zda se akce mohou zúčastnit dobrovolníci, jaké aktivity se budou provádět, navrhuje přibližné datum a čas. Zemědělec v předstihu plánuje sečení – datum a čas jsou orientační, vždy je možné je změnit a upřesnit. 
Při změně termínu sečení nebo preventivních akcí jsou vždy pomocí SMS zpráv informováni ostatní účastníci, tj. myslivci, případně
dobrovolníci. Zasílání SMS zpráv o změně termínu a času je automatické.

V portálu do mapy ČR je možné zanášet nejen místa a data sečení a preventivních akcí, ale také nálezy živé či uhynulé zvěře.

Přínosem portálu je nejen efektivnější komunikace při prevenci a ochraně zvěře při jarní senoseči a další sklizni, ale také sběr dat o akcích a nálezech, které mohou podpořit hospodaření jednotlivých spolků v krajině. V případě zájmu, je možné portál také rozšířit o nové funkce, které by myslivecké spolky nebo zemědělské podniky uvítaly a rády používaly.

Zdroj: szif.cz