Omezení dostupnosti www.szif.cz a Portálu farmáře

     

V termínu od 1. 9. od 00:01 hodin do 4. 9. do 24:00 hodin nebudou z důvodu plánované údržby informačních systémů dostupné webové stránky www.szif.cz a Portál farmáře.

Pokud budete potřebovat podávat změnová hlášení nasvých projektech (termín žádosti o proplacení atd.), zasílat hlášenky o přesunech hospodářských zvířat a podobně, prosím myslete na to dříve :-) či později (pokud Vám to termíny dovolí).