Oznámení změn v prezidiu a dozorčí radě Společnosti mladých agrárníků z.s.

     
Oznámení změn v prezidiu a dozorčí radě Společnosti mladých agrárníků z.s.

Vážení členové a partneři SMA ČR,

dovolujeme si Vás informovat o proběhlých změnách v letošním roce ve vedení  Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s., které vedly k doplnění a také dovolení nových členů, a to jak v dozorčí radě, tak i v prezidiu.

 

Důvodem těchto změn byly dvě zásadní události. První z nich byla rezignace Vladimíry Stehlíkové, členky prezidia, na únorovém prezidiu v Michalovicích. Druhou událostí bylo oznámení prezidenta SMA ČR, Petra Mahra, o jeho nástupu do funkce poradce ministra na Ministerstvu zemědělství ČR a s tím související jeho rezignace na funkci prezidenta SMA ČR. Prezidium a dozorčí rada na tuto situaci reagovala doplněním dozorčí rady Pavlem Uchytilem, který byl na XXI. Sněmu SMA ČR zvolen jako náhradník a vyhlášením mimořádných doplňovacích voleb na XXII. Sněmu SMA ČR ve Křtinách dne 17.3.2018.

V těchto mimořádných volbách byl dovolen na pozici člena prezidia David Brož, jakožto dosavadní člen dozorčí rady, mimo jiné zahraniční zástupce SMA ČR v CEJA (Brusel), farmář na rodinné farmě z oblasti Havlíčkobrodska (Kraj Vysočina), ekonom a v současné době pedagog v rámci doktorského studia na ČZU v Praze. David Brož byl prezidiem jednohlasně zvolen prezidentem Společnosti mladých agrárníků, z. s.

Prezidium v čele s novým prezidentem se ihned zapojilo do řešení všech aktuálních výzev, jako vyjednávání o nové společné zemědělské politice (SZP) po roce 2020 a to jak na místní úrovni, na půdě ministerstva a ostatních nevládních organizací, tak i na mezinárodním poli v Bruselu i ve spolupráci s našimi partnery zemí V4, či partnerské organizace CERYC, která sdružuje mladé zemědělce ze zemí střední a východní Evropy. S případnými podměty a návrhy k řešení se mohou naši členové obracet i přímo na prezidenta společnosti na e-mailu: broz@smacr.cz případně na telefonním čísle: +420 602 693 811.

V roce 2018 nás čeká několik dalších důležitých aktivit jako Agricup, turné po zemědělských akcích typu Naše Pole v Nabočanech u Chrudimi, Den zemědělce v Kámeni, Země živitelka v Českých Budějovicích apod. Přičemž vrcholnou záležitostí bude již tradičně mezinárodní konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově ve Křtinách. Nadále budeme rozvíjet naše aktivity v rámci českého zemědělského prostoru, stejně jako naše zahraniční pozice v organizaci CEJA, kde náš člen Tomáš Ignác Fenix zastává funkci viceprezidenta.

 

Závěrem bych si Vás dovolil pozvat Vás pozvat na naše akce a setkání, jejichž přehled naleznete na našich webových stránkách www.smacr.cz. Přijďte se s námi pozdravit a hlavně nás i Vás podpořit. České zemědělství žije a žít bude především díky Vám.

 

Milan Douša, viceprezident SMA ČR