Proběhl třetí ročník konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově

     

V pátek 10. listopadu a v sobotu 11. listopadu 2017 proběhl již 3. ročník mezinárodní konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově.

Program konference oficiálně zahájil prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s. Petr Mahr. Ve stručnosti představil organizaci a její činnost. Poté již převzal slovo první přednášející, zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, Pavel Mauer. Právě díky spolupráci se ŠLP Křtiny jsme i letos mohli uspořádat 3. ročník mezinárodní konference v reprezentativních prostorách konferenčním sále Zámku Křtiny.
Mauer představil školní lesní podnik a možnosti práce, které nabízí. Dalším přednášejícím úvodního bloku byl Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV z Ministerstva zemědělství. Ten posluchače seznámil s aktuálními vizemi Společné zemědělské politiky po roce 2020. Úvodní zahajovací blok přednášek uzavřel Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Jeho přednáška informovala především o činnosti ÚZEI a vývoji diverzifikace v ČR za posledních 20 let.

Po krátké přestávce se v prvním bloku přednášek představila paní Kateřina Kopová s tématem své prezentace „Hustopečská mandlárna - Jak chutná Jižní Morava“. Účastníkům sdělila, jak probíhaly začátky jejího podnikání od zrodu nápadu až po vize do budoucna. Také přivezla ukázku svých hlavních produktů, které byly v rámci odpoledního coffee breaku prezentovány a degustovány samotnými účastníky. Dále se představil první zahraniční přednášející. Výkonný ředitel společnosti Austro Diesel vystoupil s prezentací na téma „The networking farm and the challenge for all use“. Marek Kubíček představil posluchačům
Pštrosí farmu, host ze Slovenska Bálint Pém přednesl prezentaci „Náš makový sen“, pan Zdeněk Slouka velmi poutavou přednáškou seznámil posluchače se svou zkušeností s hospodařením. Radim Kotrba uzavíral tento blok s tématem „Zalesňování orné půdy“. Poté následovala společná diskuze k vyslechnutým prezentacím a společný oběd všech účastníků
konference.

Druhý blok zahájila víceprezidentka maďarské společnosti mladých farmářů AGRYA s tématem „Benedekt fruitfarm – The power of nature and horticulture“. Dále vystoupil člen SMA ČR David Brož a představil jejich rodinnou farmu hospodařící na Vysočině. Následovala přednáška Jany Hiadlovské ze Slovenska na téma „Mliečna farma BRAUNVIEH“. Váženým hostem tohoto bloku byl ministr zemědělství Marian Jurečka, který se také ujal slova a seznámil účastníky s podporami Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Blok poté uzavřel další zahraniční lektor ze Srbska - Jovan Topalski s přednáškou „Agriculture in the Republic of Serbia“. Následovala opět společná diskuze ke všem vyslechnutým prezentacím a krátký coffee break s již zmíněnou degustací mandlových produktů.
Třetí a poslední blok přednášek zahájil opět člen SMA ČR Pavel Bukovjan. Pohovořil o poskytování zemědělských a nezemědělských služeb na své farmě. Ze zdravotních důvodů se musela omluvit paní Hrabětová a společnou prezentaci přednesl její manžel, Radomil Hrabě. Mladá rodina se zabývá hospodařením a propojením s agroturistikou a provozují penzionek. Závěr bloku a i celé konference patřil opět Radimovi Kotrbovi, tentokrát s přednáškou o farmovém chovu zvěře.
Poté již následovalo oficiální zakončení přednáškového dne prezidentem SMA ČR Petrem Mahrem a pozvání na společenský večer, který se konal od 19.hodin ve společenském sále za doprovodu cimbálové muziky.

Celým dnem s přednáškovou částí prováděla a diskuzi řídila Lucie Melišová, za což jí patří vřelé poděkování. Dále děkujeme ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi za převzetí morální záštity nad touto akcí a také jeho osobní účast. V neposlední řadě děkujeme společnosti GORDEX spol. s r.o., dodavateli zemědělské techniky značky Massey Fergusson, za poskytnutí traktoru řady MF 7700, který skvěle podtrhl zemědělskou tématiku celé akce. Poděkování patří také všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravách 3. ročníku konference.

Sobotní den byl opět byl ve znamení exkurzí.

Prvním navštíveným místem byla Výzkumná stanice Křtiny, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU v Brně. Účastníci se měli možnost z blízka seznámit s lanovým systém konstruovaným pro dopravu dřeva po rovině, po svahu i protisvahu přímo v terénních podmínkách Výzkumné stanice Křtiny, Školního lesní podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně.

Poté byla navštívena Výrobna sýru Niva a mléčných produktů v Mlékárně Otinoves s.r.o (Otinoves). Mlékárna v Otinovsi je spíše malou mlékárnou s asi 45 zaměstnanci, která je pokračovatelem 80leté tradice mlékárenství na Drahanské vrchovině. V používaných výrobních postupech se spojují dlouhodobé zkušenosti s moderními poznatky z oboru zpracování mléka.

Stejně jako v loňském roce jsme i letos navštívili velmi zajímavou farmu, a to Pstruhovou farmu na Skalním mlýně, kde se zabývají chovem pstruha duhového a sivena amerického.

Posledním navštíveným místem bylo Mariánské poutní místo - barokní kostel Jména Panny Marie vybudovaného během první poloviny 18. století podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Naše prohlídka byla zahájena v ambitech, která jsou navštěvovány poutníky již od 13. století, zvonkohrou, kaplí sv. Anny a samotný chrám Jména Panny Marie.

Podrobněji se o exkurzích můžete dočíst v našem listopadovém časopise, který bude od prosince veřejně přístupný v sekci Ke stažení.

Ve fotogalerii se můžete podívat na vybrané fotky z této akce.

Prosíme všechny, kteří se koference zúčastnili, zda by nám anonymně poskytli zpětnou vazbu a vyplnili krátký 6ti bodový dotazník na online odkazu zde. Děkujeme