Realita českého statkáře

     
Realita českého statkáře

Ve videozáznamu České republiky si soukromí zemědělci poukazují na nevhodně nastavené podmínky státních podpor a na obecně neúčinnou podporu venkova jako celku. Běžný občan údajně nemá vůbec představu o tom, s čím vším se musí potýkat.

Z dvacetipětimuntového dokumentu vyplývá, že v roce 2017 soukromí zemědělci hospodaří na více než třetině hospodářsky využívané půdě. V České republice je asi 4,2 milionů jektarů zemědělské půdy. Ročně se u nás ztrácí především z důvodu zástavby, ale také i eroze 6 630 hektarů zemědělské půdy.

Je všeobecně známo, že zemědělství je jedním z nejdůležitějších odvětví našeho hospodářství. V České republice je registrováno více než 20 000 soukromých zemědělců. Z dotačního Programu rozvoje venkova bylo v minulém období 88 % dotací přiděleno velkým zemědělským firmám. Na drobné zemědělce tak zbylo 12 %. Přitom podpora soukromých zemědělců a rodinných farem u nás je nejmenší ze všech okolních států EU. Jejich pozice je konkurenčně znevýhodněna oproti velkým zemědělským podnikům.

Státy EU se snaží o maximální podporu soukromých zemědělců s minimální byrokratickou zátěží. O tomto tématu diskutovali Ing. Josef Kott - místopředsedka sněmovního Zemědělského výboru  a Stanislav Němec - soukromý zemědělec.

Celý záznam je ke shlédnutí zde

Zdroj: ceskatelevize.cz