Seminář Moderní trendy v rostlinné a živočišné výrobě

     

V rámci projektu PRV 16/002/01110/163/000084 proběhne v lednu 2018 série 3 seminářů zaměřených na Inovace v oblasti zajištění bezpečných krmiv ve 3 různých krajích.

22. ledna 2018 - Mendelova univerzita v Brně (Zemědělská 1, 613 00 Brno)

23. ledna 2018 – Janovský František - Zemědělská výroba a služby (Jarošovice 281, 375 01 Týn nad Vltavou)

24. ledna 2018 – Centrum EDEN (Nový dvůr 318, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem)

Více v pozvánce.