Seminář o konkrétních aspektech a praktických zkušenostech se zaváděním bio a regionálních potravin do veřejného stravování

     

Seminář se uskuteční dne 20. června 2017 od 9:00 do 13:00 hodin v sále č. 400 v budově Ministerstva zemědělství (Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1) za účasti přednášejících Prof. Ing. Jana Moudrého st., CSc. a Doc. Ing. Jana Moudrého ml., Ph.D. ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství, jenž Vás zde rovněž seznámí s aktuální situací a trendy v oblasti ekologické produkce potravin. Případní zájemci hlaste se na hoskova@smacr.cz.