Semináře k podzimnímu 3. kolu PRV a k jarnímu 4. kolu PRV

      PRV seminář

Společnost mladých agrárníků České republiky pro Vás připravila několik termínů semináře, jehož programem je seznámit účastníky se základními podmínkami podávání žádostí o dotační programy v 3. kole PRV a také ve 4. kole PRV (věnováno např. dotačnímu programu ZČMZ).

Termíny a místa konání jsou:

13.9.2016, od 10:00 v zasedací místnosti MZe (Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou) - lektorka Lenka Táborská

16.9.2016, od 10:00, účast ZDARMA jako součást Slavností cibule (Račetice, Žatec, 438 01) - lektorka Lenka Táborská

23.9.2016, od 10:00, učebna A22 MENDELU V Brně (Zemědělská 1, Brno, 613 00) - lektor Petr Mahr

Lektoři Vás budou Informovat o programovém rámci PRV (podpora v rámci výzev MAS), o novinkách pro 3. kolo PRV se zaměřením na operace 4.1.1. a 4.2.1.(investice do zemědělských podniků a zpracování) a o dotačním titulu ZČMZ (shrnutí 2. kola, seznámení s Pravidly ZČMZ pro 4. kolo). Nebude chybět i diskuze. SMA se aktivně podílela na projednávání a připomínkování nových dotačních Pravidel, poskytujeme poradenství a podporu zejména mladým a začínajícím farmářům. Vložné na seminář (mimo termín 16.9.) je 400 Kč/os. Cena zahrnuje lektorné, materiály a občerstvení. Poplatek se hradí předem převodem na účet (čú: 107-1686550297/0100). Máte-li zájem, je třeba zkontaktovat organizátorku Lenku Táborskou na emailu taborska@smacr.cz, nebo telefonicky +420 724 506 934.