Spuštění Portálu Farmáře pro příjem žádostí Národních dotací

     

Od 6.1.2020 bylo spuštěno přijímání žádostí zemědělských národních dotací prostřednictvím Portálu farmáře Fondu.

Na webových stránkách SZIF Termíny příjmu dotačních programů - Termíny příjmu žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 a Termíny příjmu žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 u DP 2.A. , naleznou žadatelé termíny příjmu žádostí jednotlivých dotačních programů a rovněž příručky pro žadatele k podání žádosti.

Více zde