Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA se přesouvají do roku 2021

     
Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA se přesouvají do roku 2021

Vedení Veletrhů Brno a.s. se dohodlo s partnerskými oborovými svazy na přeložení veletrhů TECHAGRO a SILVA REGINA do termínu 11. – 15. dubna 2021 při zachování dvouleté periodicity v lichých letech.

Veletrh TECHAGRO se svým rozsahem a mezinárodností stal třetím největším veletrhem zemědělské techniky v Evropě, kterého se účastní kromě českých převážně německé, italské a francouzské firmy a je navštěvován zájemci ze všech sousedních zemí. Opatření, jehož primárním cílem je eliminace nevratných investic, obchodních a dalších rizik, bere v úvahu mezinárodní význam veletrhu a omezení vyplývající z přetrvávající nejisté „vis major“ situace výskytu coronaviru v Evropě.

"K záležitosti přistupujeme profesionálně a manažersky. Nechceme zklamat důvěru našich zákazníků – vystavovatelů a návštěvníků, v této nejasné situaci. Byť z dnešního pohledu je veletrh proveditelný a nikdo takovou akci nezakazuje, může tomu být za několik dnů jinak. Proto musíme eliminovat veškeré vznikající náklady a rizika nyní, kdy začíná praktická příprava veletrhu. Přeložení veletrhu do lichých roků má svůj význam i vzhledem k novým termínům jiných evropských veletrhů,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

„Přijaté opatření bereme jako nejlepší možné. Konání akce v současné společenské situaci nese příliš vysoké ekonomické, ale i reputační riziko. Proto se snažíme zachovat maximálně odpovědně ke všem klientům, zahraničním i domácím partnerům i vlastním spolupracovníkům a taky minimalizovat ztráty spojené s realizací projektu. Zároveň chceme ujistit zemědělskou veřejnost, že plánujeme provedení akce v novém termínu ve standardním rozsahu,“ komentuje výsledek jednání Tomáš Kvapil, předseda výboru Sdružení dovozců zemědělské techniky.

Dušan Benža, ředitel sekretariátu Asociace zemědělské a lesnické techniky A.ZET, k situaci dodal: „Vzhledem ke stávající nejisté situaci, kdy je omezeno cestování po Evropě, neexistuje jistota možnosti konání hromadných akcí a shromáždění s větším počtem osob, a ve snaze eliminovat možné ztráty i dosud nevynaložených nákladů, bylo dohodnuto uspořádat veletrh na jaře příštího roku. Veletrh se nelze realizovat ve zvažovaných náhradních termínech v květnu a červnu kvůli kolizi s agrotechnickými procesy. Obě sdružení potvrdila svůj zájem na dalším pokračování projektu Techagro a svoje finanční prostředky, poukázané na úhradu nájemného za výstavní plochy, ponechají až do případného dalšího rozhodnutí jako zálohu na účast na veletrhu Techagro v náhradním termínu.“

Věříme, že vzniklou situaci ve snaze pokračování Techagra jako největší vrcholové středoevropské obchodní události v oblasti zemědělské a lesnické techniky pochopíte. Náš tým se s Vámi postupně spojí ve snaze řešit Vaše individuální problémy vzniklé v důsledku tohoto opatření.

Zdroj: Vyjádření BVV ke konání Techagra 2020