Zemědělec roku 2017 - nebojte se přihlásit

     

Každoroční soutěž o nejlepšího zemědělského hospodáře je opět tu. Pod záštitou ministra zemědělství ČR tuto soutěž ve spolupráci se Společností mladých agrárníků České republiky, z. s., Agrární komorou ČR, Zemědělským svazem ČR, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů a ÚZEI vyhlašuje Profi Press. Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR. A i kdybyste nevyhráli, budete jako účastníci soutěže pozváni na slavnostní večer které proběhne 8. listopadu 2017 v Národním domě v Praze na Vinohradech.

Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu indexu finančního zdraví, který umožňuje průkazně porovnat výsledky hospodaření podniku s daňovou evidencí i účetnictvím.

Významným přínosem pro účastníka soutěže je možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové ve speciálních kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

    

Soutěž Zemědělec roku 2017 se vyhlašuje v těchto kategoriích:

– Zemědělec roku – pěstitel (více než 66 % tržeb z rostlinné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016)

– Zemědělec roku – smíšená výroba (33 % – 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016)

– Zemědělec roku – chovatel (více než 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016)

Zemědělec roku v kraji – pro přihlášku je rozhodující převažující výměra pozemků v daném kraji.

      

Speciální kategorie:

Zemědělec roku v horských oblastech LFA – více než 70 % celkové výměry zemědělské půdy v oblastech LFA: H1 –     H5.

Ekologický zemědělec – 100 % tržeb z ekologické produkce.

Farmářka roku  – fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby

Mladý farmář roku – fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby, ve věku do 40 let.

Malá farma roku do 100 ha – obhospodařovaná zemědělská půda v registru LPIS do 100 ha.

Zemědělec roku s potravinářskou výrobou – potravinářská výroba se podílí min. 10 % na celkových tržbách (stručný popis, charakteristika výroby, požadavek na 100 % základní suroviny tuzemského původu)

Společensky odpovědný Zemědělec roku není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat s přihláškou.

      

Zvláštní cena ministra zemědělství:

Zemědělec roku v agroturistice –   není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat s přihláškou. Přihlásit se můžete pouze online vyplněním přihlášky zde.

     

Do soutěže se můžete přihlásit do 30. září 2017 pomocí online přihlášky na webu a zasláním naskenovaných účetních výkazů za rok 2016.

Všichni soutěžící budou pozváni na slavnostní vyhlášení soutěže, které proběhne 8. listopadu 2017 v Národním domě v Praze na Vinohradech. Jedná se o setkání předních představitelů agrárního sektoru, zemědělců, firem a odborníků zemědělského oboru.

      

Nebojte se přihlásit, šance na výhru jsou vysoké :-)