Získejte dotaci až 150.000 Kč na financování svých provozních nákladů

     

Rádi bychom Vám doporučili využít nový program podpory PROVOZ 2020, který na podporu podnikání připravil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Příjem žádostí bude spuštěn 15. června 2020 v 9.00 hodin.

Podnikáte v oblasti zemědělské prvovýroby? Chcete snížit výši svého stávajícího úvěru nebo zvažujete nové financování provozních výdajů? Podali jste v roce 2019 žádost o poskytnutí finanční podpory pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat dle Zásad pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (čj. PGRLF, a.s. 53434/2017)?

Do programu PROVOZ 2020 je možné se hlásit výhradně prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách společnosti www.pgrlf.cz, kde také naleznete plné znění podmínek pro poskytnutí podpory.

Podpora ve formě snížení jistiny je určena na financování provozních výdajů, a to jak u nových, tak i stávajících úvěrů. Její výše může dosáhnout až 150 tisíc Kč, zároveň však maximálně 50 % nesplacené jistiny úvěru.

Pro tento dotační program byla vyčleněna částka ve výši 500 milionů Kč, doporučujeme proto podat žádost co nejdříve, ideálně bezprostředně po otevření možnosti příjmu žádosti.

Bližší informace k podmínkám využití podpory najdete na stránkách PGRLF.