Změna úředních hodin na všech regionálních pracovištích SZIF

     

Vážení zemědělci,dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. července 2017 došlo ke změně úřední doby na všech regionálních pracovištích SZIF.

Pondělí a středa 7:30 - 16:30

Úterý, čtvrtek a pátek - termí dohodou

V úterý, čtvrtek a pátek je nutno se na konkrétní hodině návštěvy s pracovníky Regionálních odborů SZIF dohodnout. Telefonické kontakty, na kterých si lze tuto schůzku domluvit, jsou uvedeny na webových stránkách SZIF. 

Úřední hodiny Oddělení příjmu žádostí a LPIS se v době příjmu Jednotné žádosti (10. dubna - 10. června) nemění:

Pondělí a středa 7:30 - 16:30

Úterý a čtvrtek 7:30 - 15:00

Pátek 7:30 - 13:00

Termínů a povinností plynoucích z Jednotné žádosti je poměrně hodně, proto jsme pro Vás připravili praktického pomocníka v podobě kalendáře. Na našich webových stránkách najdete v sekci JEDNOTNÁ ŽÁDOST "Důležité termíny opatření v rámci Jednotné žádosti". Zde si může žadatel podle konkrétního data i opatření najít, co vše je zapotřebí dodržet, např. termíny sečí, sledování intenzity chovu skotu, interval způsobilosti u podmínky Aktivního zemědělce a další.

Věříme, že pro Vás bude tento stručný přehled užitečný.

Zdroj: szif.cz