Zpráva z akce Podzimní aktuality 2017

     
Zpráva z akce Podzimní aktuality 2017

Je již tradicí, že každý rok v období podzimních prázdnin pořádáme pro naše členy a jejich rodiny odborně-společenskou akci Podzimní aktuality. tato akce se letos konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Účelem celé akce uskutečněné ve dnech 26. – 29. října 2017 v Krušovicích a dalších navštívených farmách byla výměna know-how a pozitivních zkušeností mezi farmáři z různých výrobních oblastí. V rámci programu jsme navštívili vybrané farmy v regionu, a to s důrazem na zaměření jak na rostlinnou, tak živočišnou produkci. Důraz byl kladen zejména na účast celých rodin, a to včetně dětí. Díky tomu se celý projekt stal nejen edukativním, ale také časem společně strávených chvil s rodinou.

V rámci akce proběhlo několik exkurzí na farmy, kde si přišli na své všichni zúčastnění, včetně dětí. První navštívenou farmou bylo ZVD Štichovice, kde jsme byli přivítání v příjemném prostředí nové konferenční místnosti. Předseda družstva v krátkosti pohovořil o historii celého podniku, o chvílích radostných i těch méně šťastných, jako je třeba rozdělení podniku. Poté následovala prohlídka areálu. U dětí největší zájem vzbuzovala telata ve venkovních kotcích. Dospělí si zase přímo u silážní žlabu podiskutovali na téma prasklin betonové konstrukce a prosakování silážních šťáv a možnostech řešení toho nemalého problému.

Poté jsme se přesunuli do okolí Kralovic, kde jsme navštívili například farmu Janko ve Vysoké Libyni. Na této farmě, kde rodina hospodaří již od roku 1991, jsme si prohlédli pastevní chov ovcí plemene suffolk a odvážlivci mohli z blízkosti prozkoumat včelí úly, které jsou přistaveny u pastvin. Součástí farmy je také nedaleký rybník o rozloze 7 ha, který slouží jak k rekreačnímu rybolovu, tak k výlovům a prodeji ryb. Z rostlinné výroby se farma zaměřuje mimo jiné i na pěstování sladovnického ječmene, jako obecně mnoho farem v tomto regionu díky přilehlému pivovaru v Krušovicích. Pánové jistě ocenili také ukázku vozového parku, který čítal stroje moderní ale i historické. O několik kilometrů dále nás přivítali na farmě Liblín, která se zabývá chovem skotu a ovcí.

S ohledem na výstrahu velmi špatného počasí v nedělních hodinách, jsme, místo původně pátečního volného programu pro rodiny s dětmi, zajistili pro zájemce návštěvu farmy našeho člena Pavla Bukovjana. Někteří se místo toho účastnili exkurze do pivovaru v Krušovicích, který se nachází v naprosté blízkosti hotelu. Na exkurzi jsme se dozvěděli vše o historii pivovaru, z jakých surovin se pivo vaří a za jakých podmínek. Součástí pivovaru je i rybník s tzv. pivovarskými kapry, kteří jsou krmeni pivovarským mlátem, a proto narůstají do velkých rozměrů. V rámci exkurze probíhala samozřejmě i ochutnávka místních produktů, proto si návštěvníci mohli ochutnat pivo nestabilizované, někdy nesprávně označováno jako nefiltrované, černé pivo i tzv. řezané pivo.

Sobotní program jsme zahájili návštěvou biostatku ve Valeči, kde se zabývají chovem ovcí, zpracováním ovčího mléka na sýry a díky přilehlému sadu také výrobou moštu a pálenice. Farma také funguje formou sociálního zemědělství, tedy zaměstnává „nezaměstnatelné“. Dále jsme navštívili například farmu rodiny Šťastných v Radičevsi, farmu hospodařící na území CHKO v Bečově nebo podnik zpracovávající chmel v Pochválově.

Celou akci jsme v neděli za provizorních podmínek bez elektrické energie zakončili v prostředí hotelu, kde jsme zhodnotili všechna navštívená místa a diskutovali na aktuální zemědělská i nezemědělská témata. Věříme, že v příštím roce se nám podaří tuto akci zopakovat, tentokrát v jiném regionu, abychom poznali opět kousek něčeho nového a podívali se, jak hospodaří zemědělci na jiných místech naší země.

Také bychom rádi poděkovali ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi za udělení záštity nad touto akcí a také všem pracovníkům ministerstva zemědělství, kteří se na přípravách podíleli.