Konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově 3