94 - Koně

Moderní metody zlepšování užitkovosti koní

16/002/01110/152/000094

 

Téma: ošetření koňských zubů a masáž koní - uvolnění a odstranění svalového problému, posílení středu koně + praktická ukázka úkonů na koních

Přednášející: Ing. Kateřina Kuchyňková (profesionální koňská zubařka) a Iveta Přecechtělová (EEBW - jako jediný equine body worker v Česku)

Termíny, místo a hodinový rozsah:

10.3. 2017 - Jaroměř (teorie 9:00 - 15:00, exkurze 15:00 - 17:00)

21.4. 2017 - Louny (teorie 9:00 - 15:00, exkurze 15:00 - 17:00)

5.5. 2017 - Trojanovice (teorie 9:00 - 15:00, exkurze 15:00 - 17:00)

 

Podklady jsou dostupné zde.

 

Téma: přeprava koní - základní principy bezpečné manipulace se zvířaty a příčiny problémového chování koní při přepravě + názorné ukázky prostřednictvím bohaté foto i videodokumentace

Přednášející: Pavel Čechovský (zakladatel a provozovatel projektu Horse Emergency - koňské záchranky)

Termín, místo a hodinový rozsah:

24.3. 2017 - Sobotovice (teorie 9:00 - 15:00, exkurze 15:00 - 17:00)

14. 4. 2017 - Bohuslavice, kraj Vysočina (teorie 9:00 - 15:00, exkurze 15:00 - 17:00)

 

Podklady jsou dostupné zde.

 

Téma: welfare, parazitologie a kopytní problematika koní + názorné ukázky pitvy kopyta

Přednášející: Ing. Eva Zurek (odborník na entomologii působící v USA na K-State University v Kansasu)

Termín, místo a hodinový rozsah:

26.5. 2017 - Lanškroun (teorie 9:00 - 15:00, exkurze 15:00 - 17:00)

 

Podklady jsou dostupné zde.

  

Semináře  jsou určen pro tyto účastníky:
. zemědělský podnikatel, výrobce potravin či krmiv, jejich zaměstnance nebo spolupracující osoby
. vlastník zemědělské a lesní půdy

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. Kapacita je 20 osob.
Vložné na seminář: 400 Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR) - platba proběhne v hotovosti na místě


Přihlášky jsou k dispozici na http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/

- po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ Vám vyjedou všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení

- bez přihlášení se nebudete moci daného semináře bohužel zúčastnit 

 

Těšíme se na společné setkání a na zajímavou diskuzi!

 

Pozvánka

 

Fotografie z proběhlých seminářů jsou k dispozici zde.

 

 

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce