Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově VII.

     
Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově VII.

6.− 7. únor 2024

Zámek Kostelec nad Černými lesy

nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Program konference:

Úterý 6. února 2024

11:30 – 12:30 Oběd


12:30 – 13:00 Registrace účastníků


13:00 – 14:00 Slavnostní zahájení

Ing. David Brož Prezident Společnosti mladých agrárníků ČR, z. s.
Mgr. Marek Výborný Ministr zemědělství

 

14:00 – 16:00            l. blok konference

Novela rostlinolékařského zákona – Ing. Josef Svoboda Ph.D. Odbor kontroly
zemědělských vstupů ÚKZÚZ
Dotační výzvy v novém programovém období – Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí
orgán rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství

Diskuse

16:00 – 16:15             Coffee break

16:15 –19:00              II. blok konference

Možnosti dotačních podpor ze strany PGRLF – David Černý, DiS., vedoucí oddělení administrace PGRLF
Využití dronů v zemědělství – Ing. Vítězslav Škoda, jednatel společnosti AgroScan
Budoucnost účinných látek POR v EU – Ing. Petr Vlažný, Ph.D., zástupce společnosti CORTEVA

Diskuse

od 19:00                   Společenský večer SMA, raut, hudba

 

 

 

Středa 7. února 2024

8:00 - 9:30                  Snídaně

9:30 – 12:00               III. blok konference

Trendy v ochraně a výživě rostlin – Ing. Pavel Dvořák, zástupce společnosti Kverneland
Nová erozní vyhláška – Ing. Martin Mistr, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
v.v.i.

Diskuse

12:00 – 13:00             Oběd

13:00 – 16:00             IV. blok konference

Precizní zemědělství –Ing. Vojtěch Pýcha, Česká zemědělská univerzita

Hlavní změny v projektových intervencích PRV příklady dobré praxe v oblasti projektových opatření PRV 2014-2020 - David Brož, SMA ČR

Faktory ovlivňující spotřebu nových potravin typu GMO, výzkum na základě
reprezentativního vzorku – doc. Ing. Inna Čábelková, Ph.D., Česká zemědělská univerzita

Diskuse

16:00 – 16:30             ukončení konference a občerstvení před cestou

 

Odborná část akce je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov (občerstvení, ubytování a vlastní technické a organizační zajištění konference).

 

 

Zájemci o konferenci se mohou hlásit do 5. 2. 2023 přes přihlašovací formulář ZDE

 

 

V případě dotazů se obraťte na vedoucí kanceláře SMA, Karolínu Kotrbatou - kotrbata@smacr.cz

 

 

Za organizační tým Vás srdečně zve

Ing. David Brož,

prezident Společnosti mladých agrárníků