Společné prohlášení: Evropští mladí zemědělci protestují za důstojné životní a pracovní podmínky

     


Sousedí-li evropské zemědělství se strukturální sociálně-ekonomickou a povoláními spojenou krizí, mladí farmáři z celé Evropy vyjdou do ulic, aby požadovali důstojné životní a pracovní podmínky. Protesty, které nyní probíhají v mnoha členských státech, jsou legitimním vyjádřením dlouhodobé frustrace a pocitu, že nejsou slyšeni.

CEJA a její členské organizace vyjadřují solidaritu s všemi evropskými mladými farmáři, varují před pokusy politizovat a využívat jejich požadavky a vyzývají k udržení mírumilovných a konstruktivních akcí.


Nízké ceny, zvýšená regulační a administrativní složitost, nekalé obchodní praktiky a vyšší rizika znovu zdůrazňují krizi povolání v zemědělství EU. S 6,5 % zemědělců mladších 35 let nové generace ve zemědělství mají pocit, že nemohou splnit vše, co od nich očekávají tvůrci politiky a společnost, zatímco se snaží udržet svou obživu.

Mladí farmáři zůstávají oddáni udržitelnosti, ale cítí, že zasílení bylo vytvořeno bez praktických prostředků k jejich dosažení. Mají pocit, že musí obětovat svou ekonomickou životaschopnost a sociální blaho, aby dosáhli vyšších cílů, obávajíce se, že nikdy nebudou spravedlivě uznáni. Nízká míra koherence mezi veřejnými orgány, bankovními institucemi a provozovateli hodnotových řetězců, ale i mezi vnitřními a obchodními politikami EU, zanechala mladé farmáře samotné s realizací našich kolektivních ambicí. Toto musíme řešit společně.


CEJA vyzývá ty jež rozhodují, aby slyšeli zoufalství mladých farmářů a předložili širší strategii obnovy generací v zemědělství, řešící otázky atraktivity odvětví a umožňující farmám fungovat jak ekonomicky, tak i ekologicky. Mladí farmáři jsou připraveni hrát svou roli v navazujícím dialogu, s cílem nalézt dlouhodobá řešení místo krátkodobých politických zisků. Aby se tak stalo, musí být prioritou dokončení pozitivních iniciativ, které mohou vytvořit přidanou hodnotu na farmě, a vyvarovat se stranických diskusí.

Jsou zapotřebí naléhavé a obtížné debaty, aby mladí lidé mohli začít v tomto odvětví, aby si farmáři mohlii vydělat si resp. zajistit slušný příjem, získat přístup k pracovním nástrojům (půda, finance, znalosti) a těžit z férovějšího rozdělení v hodnotových řetězcích. Všechny úrovně správy, od místní po EU, musí usilovat o poskytnutí mladým farmářům adekvátní životní i pracovní podmínky, které si zaslouží.


Peter Meedendorp
Prezident CEJA