105 - Přežvýkavci

Inovace v chovu HZ - přežvýkavci

16/002/01110/151/000105

 

Podle obecných zkušenosti, je třeba posílit vědomosti a znalosti chovatelů v oblasti výživy a zdravotního stavu zvířat, protože výživa je předpokladem kvalitního zdravotního stavu chovaných zvířat a plnohodnotné produkce. Zvýšení informovanosti o zdravotním stavu zvířat je předpokladem tvorby efektivních preventivních programů snižujících podíl léčených zvířat a snižujících rizika nadměrného používání terapeutik. Snižování spotřeby farmak je součástí snahy o vyšší efektivitu a ekonomickou prosperitu farem. Navíc vede k produkci bezpečných potravin s minimálním rizikem výskytu reziduí účinných látek.

Sedm seminářů v 6 krajích bude zaměřeno na problematiku výživy a zdravotního stavu malých a velkých přežvýkavců. Na 7 seminářích, které se budou konat v 6 krajích se přednášející zaměří na základní aspekty fyziologie a metabolismu ovcí a koz, telat, dojnic a dalších kategoriích skotu. Budou představena základní onemocnění vyjmenovaných hospodářských zvířat související především s jejich efektivním chovem. Speciální pozornost bude zaměřena na oblast produkčních onemocnění a jejich prevenci (Herd Health Management). Cílovou skupinou jsou chovatelé a zemědělští podnikatelé, nebo osoby s nimi spolupracující, dále výrobci krmiv a potravin apod.

 

Vždy od 9:00 do 15:00 h se budou odborní lektoři věnovat teoretické části a od 15:00 do 16:00 bude následovat pod jejich odborným vedením praktická ukázka formou exkurze:

 

Prevence mastitid a vliv na kvalitu mléka

7. dubna 2017 – Týn nad Vltavou (JČK)

 

Produkční a metabolické nemoci dojnic (LK)

15. ledna 2018 – Kruh (obecná. část)

16. ledna 2018 – Kruh (rozšíření)

 

Hodnocení výživy a zdravotního stavu telat

28. dubna 2017 – Kunčice pod Ondřejníkem (MSK)

3. listopadu 2017 – Žabčice (JMK)

 

Nemoci malých přežvýkavců

6. dubna 2017 – Loděnice (SČK)

1. prosince 2017 - Mohelno (V)

 

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob, proto je třeba se přihlásit (proklikem výše na vybraném termínu) nebo na portálu eagri - po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení

 

Pozvánka

Materiály

 

Fotografie z proběhlých akcí k podívání zde.

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce