Konference: Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově VI.

     
Konference: Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově VI.

 

Datum: 7.2.2023  12:00 – 8.2.2023  16:30
Místo konání: Zámek Kostelec nad Černými lesy nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Tématické zaměření akce: příklady dobré praxe s implementací Programu rozvoje venkova, nastavení podpor v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023-2027, zpracování zemědělských produktů, podpora podnikání mladých lidí v zemědělství, atd.
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Zveme Vás na další ročník Konference: Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově VI., která je pořádána Společností mladých agrárníků ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekci pro fondy EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. 
 

Přílohy