114 - Travní porosty

Efektivní obnova travních porostů

16/002/01110/163/000114

 

Extrémní výkyvy v počasí střídání přívalových dešťů střídající se s nedostatkem vláhy a období vysockých teplot může vést k rozvoji mykotoxinů, kdy se v podmínkách mírného pásma začínají vyskytovat mykotoxiny a mohou představovat zvýšené zdravotní riziko hospodářských zvířat.

V současné době jsou využívány pro travní porosty směsi, které nezohledňují jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat a jejich skladba není zcela optimální pro výkyvy povětrnostních podmínek. Je proto potřeba zařazení většího suchovzdorných trav.

Problematika stabilizace produkce travních porostů v podmínkách měnícího se klimatu zejména s vazbou na opakující se periody sucha je vysoce aktuální problematikou. Hlavním tématem projektu tedy bude cílená obnova travních porostů za účelem zvýšení hospodářského výnosu a dosažení ekonomické efektivnosti prostřednictvím využití suchovzdorných druhů víceletých pícnin. V souvislosti s tím bude také řešena otázka kvality a zdravotní bezpečnosti píce.
V rámci projektu proběhne celkem 6 akcí, které budou směřovány do šesti krajů - Jihomoravského, Pardubického, Jihočeského, Zlínského, Moravskoslezského a na Vysočinu. Cílovou skupinou beneficientů jsou především zemědělští podnikatelé a jejich zaměstnanci a spolupracující osoby. Dále předpokládáme také účastníky z osivářských a krmivářských firem.

 

Vždy od 9:00 do 15:00 h se budou odborní lektoři věnovat problematice Obnovy travního porostu:

 

5. dubna 2018 - Troubsko (JMK)

17. dubna 2018 - České Budějovice (JČK)

20. dubna 2018 - Žamberk (PK)

15. května 2018 - Vatín (V)

14. června 2018 - Zubří (ZK)

26. června 2018 - Opava (MSK)

 

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. Účastnický poplatek je 300,- Kč/osoba (200 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob, proto je třeba se přihlásit (proklikem výše na vybraném termínu) nebo na portálu eagri - po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení

 

Pozvánka

Materiály

 

Fotografie z proběhlých akcí k podívání zde.

 

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce