Dvoudenní konference "Z farmy na vidličku" v Ostravě (26-27.září.2023)

     
Dvoudenní konference "Z farmy na vidličku" v Ostravě (26-27.září.2023)

Státní zemědělský intervenční fond, Celostátní síť pro venkov, Tematická pracovní skupina
„Uplatnění lokální produkce ve veřejném stavování“ ve spolupráci
se Společností mladých agrárníků České republiky, z. s.
Vás srdečně zvou na konferenci


Z farmy na vidličku

 

Data veřejná: public/test/logo.png

Program konference je zaměřený na veřejné stravování, možnosti uplatnění lokální produkce
v rámci veřejných zakázek, školní obědy a zkušenosti z praxe.
Budou sdíleny příklady dobré praxe čerpání evropských dotačních prostředků.
Akce přispěje k naplňování celoevropské strategie „Farm to Fork“.
Cílovou skupinou jsou zemědělští podnikate

Program

 

26. září 2023


09:30–10:00 hod.
➢ Prezence účastníků


10:00–12:00 hod. Dopolední blok přednášek (v průběhu přestávka na coffee break)
➢ Úvodní slovo


Petr Dlouhý, generální ředitel, Státní zemědělský intervenční fond
Radek Holomčík, náměstek, Ministerstvo zemědělství
Radim Sršeň, náměstek, Ministerstvo pro místní rozvoj
Jan Moudrý, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


➢ Máme to na talíři a není nám to jedno – rekonstrukce školního stravování postavena na kvalitě
Alexandra Košťálová, Centrum podpory veřejného zdraví
➢ Rizika kontaminace potravin
Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství


12:00 hod. Oběd

Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Muzeum potravin a zemědělských strojů (NZM Ostrava)


13:00–16:00 hod. Odpolední blok přednášek (v průběhu přestávka na coffee break)


➢ Veřejné zakázky: jak do nich zapojit místní dodavatele a nakoupit potraviny z blízka
Monika Dobrovodská, Ministerstvo pro místní rozvoj


➢ Veřejné stravování jako cesta ke zdravé a udržitelné produkci a spotřebě potravin – co je potřeba udělat
Tom Václavík, Skutečně zdravá škola, z. s.


➢ Představení projektu W4W (women for women)
Michaela Marksová, WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.


➢ Cenová dostupnost zavedení místních potravin a biopotravin do ucelového stravování
Jan Moudrý, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


➢ Od vidlí po vidličku v šumperském okrese
František Winter, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů


➢ Zkušenosti s distribucí do veřejného stravování
Luděk Homoláč, Zemědělská akciová společnost Mžany, a. s.


16:00–18:00 hod. Diskusní blok
➢ Moderovaná diskuse, sběr informací, získání zpětné vazby
Moderátor: Jiří Michalisko, Farma Jiří Michalisko


18:00 hod. Večeře NZM Ostrava

19:00 hod. Ubytování
Hotel VP1, s. r. o., Ruská 2946, Ostrava, Vítkovice, 703 00
Hotel Veronika, CPAW HOLDING a. s., Mírové náměstí 519/3d, Ostrava, Vítkovice, 703 00


20:00 hod. Setkání účastníků konference v NZM Ostrava, sdílení zkušeností

 

27. září 2023

08:00 hod. Snídaně v hotelu


09:00–11:30 hod. Dopolední blok přednášek (v průběhu přestávka na coffee break)
➢ Přirozenost a selský rozum při stravování
Petr Havlíček, výživový poradce, Centrum Petra Havlíčka


➢ Elektronické „Jihočeské tržiště“
Petra Martínková, Jihočeský kraj


➢ „Z pole rovnou do kuchyně“, spolupráce zemědělců a odběratelů zemědělských produktů, možnosti užšího zapojení místních akčních skupin v rámci CLLD
Petr Piekar, Místní akční skupina Pobeskydí


➢ Výstupy „Analýzy faktorů ovlivňujících efektivnost krátkých dodavatelských řetězců a komunitou podporovaného zemědělství“
Jan Moudrý, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


12:00 hod. oběd NZM Ostrava


13:00 hod. Lokální soběstačná produkce microgreens - nový trend ve stravování
Zuzana Šitavancová, Natálie Šitavancová, MoraviaLab s. r. o.


13:15 hod. Závěrečné shrnutí výstupů dvoudenní konference
Moderátor: Jiří Michalisko, Farma Jiří Michalisko


14:00 hod. Ukončení akce
Změna programu vyhrazena.


Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor, lektoři, občerstvení,
ubytování včetně snídaně a organizační zajištění.


Za organizátory Vás srdečně zve
Petr Dlouhý
generální ředitel
Státní zemědělský intervenční fond

 

Za partnery akce se na Vás těší:


Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice č. 95/46ES zveřejněny na www.szif.cz.

 

KONFERENCE S FARMY NA VIDLIČKU 1