60 - Nepřežvýkavci

Optimalizace výživy nepřežvýkavých HZ

16/002/01110/164/000060

 

Projekt je zaměřen na inovativní pohled na složení krmivové základny nepřežvýkavých hospodářských zvířat a definování nejčastějších problémů spojených s předkládáním krmiv jednotlivým kategoriím hospodářských zvířat. Projekt zahrnuje osm přednáškových dní s různým tématickým zaměřením. K řešeným problémům budou patřit chyby ve složení kompletní krmné směsi prasat či drůbeže, či nedostatky při sestavování krmných dávek. Semináře budou spojeny s praktickými ukázkami ve speciálních laboratořích, kde se účastníci seznámí např. s metodami stanovení živin v krmných směsích. Hlavní cílovou skupinou beneficientů budou především výrobci krmiv a jejich zaměstnanci, dále zemědělští podnikatelé, jejich zaměstnanci a spolupracující osoby. Proběhne celkem 8 akcí ve třech různých krajích - Jihomoravský, Pardubický a Vysočina.

Zemědělci často nezvládají dodržovat zásady správného a bezpečného zkrmování základních krmných surovin a systém HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). Na seminářích budou beneficienti seznámeni s detekcí a analýzou krizových uzlů v živočišné výrobě (CCP) za účelem snížení dopadu přirozeně se vyskytujících kontaminantů v krmivech nepřežvýkavých zvířat, např. těžké kovy, dusičnany, dusitany, mykotoxiny atd.

Proškolení beneficienti budou schopni analyzovat rizikové faktory v chovu hospodářských zvířat a budou umět účelně reagovat na jejich výskyt a efektivně snižovat jejich dopad na organizmus zvířat i na ekonomiku celého chovu.

 

Vždy od 9:00 do 15:00 h se budou odborní lektoři věnovat :

 

v Brně na Agronomické fakultě Mendelově univerzitě pod patronátem Ústavu výživy zvířat a pícninářství

19. ledna 2018 - Krmná aditiva I

2. února 2018 - Krmná aditiva II

16. února 2018 - Výživa drůbeže

2. března 2018 - Výživa prasat

6. dubna 2018 - Bezpečnost krmiv

17. května 2018 - Výživa koní

 

v Lanškrouně na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun

23. dubna 2018 - Bezpečnost krmiv

 

v Bystřici nad Pernštejnem ve výukovém a vzdělávacím centru Eden

24. dubna 2018 - Bezpečnost krmiv

 

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob, proto je třeba se přihlásit (proklikem výše na vybraném termínu) nebo na portálu eagri - po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení

 

Pozvánka

Materiály

 

Fotografie z proběhlých akcí k podívání zde.

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce