122 - Management

Management rodinného podniku

16/002/01110/152/000122

 

V současné době vzrůstají požadavky na managerské dovednosti pracovníků v zemědělství, které vyžadují aplikaci nových postupů a poznatků. To povede k zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti subjektů působících v resortu. U zemědělců často chybí vzdělání v oblasti ekonomiky, managementu a řízení lidských zdrojů, což bude náplní tohoto projektu.

Projekt zahrnuje 4 akce (vždy 2 a 2), které na sebe budou vzájemně navazovat a uskuteční se v Královéhradeckém kraji. Očekávaní beneficienti budou především zemědělští podnikatelé, jejich zaměstnanci a spolupracující osoby, ale také lidé, kteří o založení zemědělské živnosti teprve uvažují.

Účastníci projektu se naučí moderní postupy v managementu a nové managerské postupy, různé způsoby motivace zaměstnanců, jednání s nimi, způsoby komunikace se zákazníky a propagace svých výrobků.

 

Vždy od 10:00 do 16:00 h se budou odborní lektoři v Hradci Králové věnovat této problematice:

 

15. ledna 2018 - Managerské dovednosti v zemědělském podniku, lepší time-management zemědělce

 

16. ledna 2018 - Řízení lidských zdrojů v živočišné a rostlinné výrobě, ve zpracovatelském průmyslu

 

5. března 2018 - Psychologie s důrazem na lepší propagaci a prezentaci zemědělského podniku, na komunikaci s klientem

 

6. března 2018 - Osobní rozvoj zaměstnance i zaměstnavatele v rodinném zemědělském podniku

 

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob, proto je třeba se přihlásit (proklikem výše na vybraném termínu) nebo na portálu eagri - po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení

 

Pozvánka

Materiály

 

Fotografie z proběhlých akcí k podívání zde.

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce