112 - Zpracování produktů

Inovace ve faremním zpracování zemědělských produktů

16/002/01110/164/000112

 

V současné době vzrůstají požadavky na kvalitu zemědělských produktů, jak rostlinné, tak i živočišné výroby. Způsob, jak posílit postavení zemědělského podniku a jeho konkurenceschopnosti, je diverzifikace jeho produkce při využití nových postupů a zefektivnění managementu zemědělských podniků. Cílem celého projektu je účastníky seminářů seznámit ze zpracováním mléka, masa, ovoce a zeleniny za účelem výroby zdravotně bezpečných potravin, které bude možné uplatnit např. přímým prodejem. 

Na 7 seminářích budou účastnívci především z řad zemědělských podnikatelů, jejich zaměstnanců či spolupracovníků a výrobců potravin seznámeni s možnostmi zvýšení ekonomiky farem skrze rozšíření portfolia, které farmáři či výrobci nabízejí. Dále jim odborníci nastíní základní problematiku kvalitního a efektivního zpracování mléčné, masné a rostlinné produkce s důrazem na bezpečnost a efektivnost výroby potravin pro konečného spotřebitele. Semináře proběhnou celkem v 6 krajích.

Absolventi vzdělávacích akcí budou schopni účelně reagovat na změnu tržního prostředí tím, že budou flexibilně měnit nabídku zpracovaných faremních produktů podle aktuální potřeby a nákupní síly konečného spotřebitele, ale zároveň bez negativního dopadu na kvalitu výrobků. Dále budou schopni určit krizové momenty (CCP) faremního zpracování živočišných a rostlinných produktů a aplikovat zásahy vedoucí ke snížení jejich dopadů na finální produkt.

Vždy od 9:00 do 17:00 h se budou naši lektoři věnovat 3 základním tématům:

 

mléko a mléčné produkty

11. ledna 2018 - Brno (JMK)

19. března 2018 - Kroměříž

6. září 2018 - Kunčice pod Ondřejníkem

 

maso a masné výrobky (Plzeňský kraj)

9. října 2018 - Roupov

10. října 2018 - Roupov 

 

zelenina a ovoce, jejich zpracování

27. dubna 2018 - Hradec Králové (vyjímečně 11:00 až 19:00)

22. června 2018 - Golčův Jeníkov

 

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob, proto je třeba se přihlásit (proklikem výše na vybraném termínu) nebo na portálu eagri - po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení

 

Pozvánka

Materiály

 

Fotografie z proběhlých akcí k podívání zde.

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce