Farmářská parazitologie

Farmářská parazitologie

16/002/01110/164/000104

 

Mnoho farmářů zanedbává péči o zvířata buď z neznalosti, nebo liknavosti. Druhým extrémem jsou zemědělci, kteří neefektivně nadužívají antiparazitika a vytváří si tak rezistenci u svých zvířat. Obě skupiny těchto zemědělců se potřebují naučit rychle, levně a účelně poznat základní druhy parazitů a naučit se na ně reagovat.

Z tohoto důvodu je projekt zaměřen na zlepšení znalosti českých zemědělců v oblasti základní parazitologie hospodářských zvířat. Účastníci budou seznámeni se základními druhy parazitů, naučí se je detekovat a uplatňovat strategie pro jejich tlumení a eliminaci ze svých stád. V rámci projektu proběhnou celkem 4 akce, které budou směřovány do tří krajů - Jihomoravského, Pardubického a na Vysočinu. Cílovou skupinou beneficientů jsou především zemědělští podnikatelé a jejich zaměstnanci a spolupracující osoby - chovatelé ovcí, koz, koní a skotu. 

Téma a termíny roku 2017: 

  • seznámení se základními druhy parazitů,
  • umění jejich detekoce pomocí mikroskopu
  • uplatněí strategie pro jejich tlumení a eliminaci ze stád ovcí a koz

Přednášející: doc. Marie Borkovcová (Mendelova univerzita v Brně) a Ing. Martin Hošek, Ph.D. (chovatel)

Termíny a místo: 7. února 2017 - Brno

                             8. února 2017- Brno

                             17. února 2017 - Lanškroun

                             3. března 2017 - Mohelno

Seminář farmářská parazitologie je určen pro tyto účastníky:
. zemědělský podnikatel, jeho zaměstnanec nebo spolupracující osoba
. výrobce potravin nebo jeho zaměstnanec
. výrobce krmiv nebo jeho zaměstnanec
. vlastník zemědělské a lesní půdy
Vložné na seminář: 400 Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR) - platba proběhne v hotovosti na místě
Předpokládaný počet účastníků na jednom semináři: 13

Podklady jsou volně dostupné zde.

 

Fotografie z proběhlých seminářů jsou k dispozici zde.

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce