Ostatní semináře

Semináře k podzimnímu 3. kolu PRV a k jarnímu 4. kolu PRV

- 13., 16. a 23.9. SMA ČR organizuje semináře zabývající se novinkami pro 3. kolo PRV se zaměřením na operace 4.1.1. a 4.2.1.(investice do zemědělských podniků a zpracování) a pro 4. kolo, především dotačnímu titulu ZČMZ (shrnutí 2. kola, seznámení s Pravidly ZČMZ pro 4. kolo).

- SMA ČR se aktivně podílela na projednávání a připomínkování nových dotačních Pravidel, takže naši lektoři jsou lidmi "na svém místě"

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce