Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství (dále jen ABK MZe)

Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství (dále jen ABK MZe) byla zřízena 20. 4. 2008 z důvodu snížení stoupající administrativní zátěže, administrativní náročnosti různých typů opatření, postupů, vyhlášek a pravidel, uplatňovaných v resortu zemědělství a v souladu s Programovým prohlášením Vlády ČR. Komise je ustavena ministrem zemědělství, je poradním orgánem ministra a je mu přímo podřízena. Členy komise jmenuje ministr zemědělství a jsou jimi zástupci skupin a organizací zemědělské i nezemědělské veřejnosti a určeni zaměstnanci ministerstva. Komise se schází pravidelně 1x měsíčně a výstupy z jednotlivých jednání jsou volně přístupné na portálu eAGRI. Na schůzkách se jednalo například nadměrnou administrativou v oblasti pěstování máku a konopí, problematickým územním plánování při umisťování jednoduchých zemědělských staveb ve volné krajině (např. mobilní obloukové haly), potřeba aktualizace dat potřebných k udržování ochranných pásem vodních zdrojů (dále OPVZ) například z pohledu náhrad za omezení při hospodaření v OPVZ, zlepšení fungování Registru hospodářských zvířat a Portálu farmáře, nadměrná administrativa – tiskopisy k dotacím na hospodaření v lesích, duplicitní podávání měsíčního hlášení o dodávkách mléka Prvního kupujícího na MZe i na SZIF...

Zápis z 102. jednání ABK MZe ze dne 6.6.2018

Zápis z 101. jednání ABK MZe ze dne 2.5.2018

Zápis z 100. jednání ABK MZe ze dne 4.4.2018

Zápis z 99. jednání ABK MZe ze dne 7. 3. 2018

Zápis z 98. jednání ABK MZe ze dne 7. 2. 2018

Zápis z 97. jednání ABK MZe ze dne 10. 1. 2018

Zápis z 96. jednání ABK MZe ze dne 6. 12. 2017

Zápis z 95. jednání ABK MZe ze dne 1. 11. 2017

Zápis z 94. jednání ABK MZe ze dne 4. 10. 2017

Zápis z 93. jednání ABK MZe ze dne 6. 9. 2017

Zápis z 92. jednání ABK MZe ze dne 7. 6. 2017

Zapis z 91. jednání ABK MZe ze dne 10. 5. 2017

Zápis z 90. jednání ABK MZe ze dne 5. 4. 2017

Zápis z 89. jednání ABK MZe ze dne 1. 3. 2017

Zápis z 88. jednání ABK MZe ze dne 1. 2. 2017

Zápis z 87. jednání ABK MZe ze dne 7. 12. 2016

Zápis z 86. jednání ABK MZe ze dne 9. 11. 2016

Zápis z 85. jednání ABK MZe ze dne 5. 10. 2016

Zápis ze 84. jednání ABK MZe ze dne 7. 9. 2016

Zápis ze 83. jednání ABK MZe ze dne 9. 6. 2016

Zápis ze 82. jednání ABK MZe ze dne 11. 5. 2016

Zápis ze 81. jednání ABK MZe ze dne 13. 4. 2016

Zápis ze 80. jednání ABK MZe ze dne 2. 3. 2016

Zápis ze 79. jednání ABK MZe ze dne 3. 2. 2016

Zápis ze 78. jednání ABK MZe ze dne 13. 1. 2016

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce