26 - Softwary

Moderní softwarové systémy pro zefektivnění zemědělské činnosti s ohledem na životní prostředí

17/004/0111e/164/000026

 

Využití informačních technologií v praxi je málo využívané hlavně u menších a středních zemědělských farem. Absolvování kurzu zefektivní využívání portálu Farmář především malými zemědělskými subjekty, zjednoduší práci zemědělci a zefektivní kontrolu farmáře při aplikaci hnojiv či pesticidů.

Projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti efektivního využívání Portálu Farmáře (především v oblasti LPIS a Registr zvířat) a zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti zemědělských subjektů působících v resortu coby prostředku zajištění hospodárného, šetrného a udržitelného obhospodařování zemědělské půdy nejen ve znevýhodněných oblastech.
Celkem bude uspořádáno 5 dvoudenních seminářů na 2 různá témata pro 10 účastníků. kteří budou například seznámeni s problematikou nitrátové směrnice, protierozních opatření v rizikových oblastech, podmínkami aplikace hnojiv na pozemcích v přítomnosti vodních toků, povinnostmi spojenými s aplikacemi statkových i průmyslových hnojiv a pesticidů.
Účastníci akce budou především zemědělští podnikatelé, jejich zaměstnanci a osoby s nimi spolupracující.

 

Vždy od 10:00 do 16:00 h se budou odborní lektoři věnovat 2 základním tématům a to LPIS a RHZ:

 

V Českých Budějovicích na Jihočeské univerzitě

5. října 2018

6. října 2018 

 

v Brně na Agronomické fakultě Mendelově univerzitě 

16. listopadu 2018 

17. listopadu 2018

 

v Opavě na Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole

18. ledna 2019

19. ledna 2019

 

v Příbrami na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole

1. února 2019

2. února 2019

 

v Žamberku ve vzdělávacím centru IdeaHELP

1. března 2019

2. března 2019

 

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. Účastnický poplatek je 300,- Kč/osoba (200 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob, proto je třeba se přihlásit (proklikem výše na vybraném termínu) nebo na portálu eagri - po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení

 

Pozvánka

Materiály

 

Fotografie z proběhlých akcí k podívání zde.

 

 

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce