SMA ČR na Veletrhu povolání OPAVA - 18. – 19. října 2023 od 9:00 do 17:00 hodin

     
SMA ČR na Veletrhu povolání OPAVA - 18. – 19. října 2023 od 9:00 do 17:00 hodin

Veletrh povolání Opava 2023
18. – 19. října 2023 od 9:00 do 17:00 hodin
Víceúčelová hala Opava, Žižkova 8, 747 07 Opava
Návštěvníci budou mít šanci vyzkoušet si interaktivní formou své znalosti,
pobavit se a současně získat informace o Strategickém plánu Společné zemědělské politiky
na období 2023–2027 (SP SZP) se zaměřením na čerpání a přínos evropských
a národních dotačních prostředků.
Pro žáky, učitele i rodiče jsme připravili prezentaci zajímavých projektů realizovaných za podpory Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Aktivně se budeme věnovat každému, kdo bude mít zájem o zemědělskou, potravinářskou či lesní tématiku včetně činností spojených s metodou LEADER.
Oslovili jsme lokální subjekty a necháme návštěvníky vnímat všemi smysly možnosti, které jim sektor nabízí. A to nejen v okrese Opava, ale i jeho okolí. Máme připravenu ukázku výsledků práce podnikatelů i mladých začínajících zemědělců, kteří využili finanční podporu z evropských a národních zdrojů. Odpovíme Vám na konkrétní dotazy.
Klíčovým bodem bude také diskuze na našem stánku, kde se zaměříme na možnosti finanční podpory pro mladé začínající zemědělce.
A co vše nás čeká na stánku Celostátní sítě pro venkov:
❖ Prezentace projektů podpořených dotacemi z PRV, představení SP SZP také prostřednictvím audio-vizuální techniky.
❖ Virtuální prohlídka projektů realizovaných díky podpoře čerpání z evropských a národních zdrojů – 3D brýle.
❖ Prezentace držitelů regionálních značek, místních zemědělců, zpracovatelů a výrobců. Představení zemědělských lokálních produktů včetně jejich ochutnávek.
❖ Představení Celostátní sítě pro venkov, jejích aktivit a partnerů.
❖ Pro děti a dospělé je připravena soutěž se zemědělskou tématikou.
Za organizátory se na Vás těší


Ing. David Brož Ing.                                Vanda Myšáková
Společnost mladých agrárníků                ČR SZIF RO Opava