Co je to Společnost mladých agrárníků ČR?

Dobrovolné nepolitické neziskové sdružení, které zastupuje a zajišťuje zájmy svých členů již od roku 1999. Vytváří a prosazuje podmínky pro rozvoj a propagaci venkova a moderního zemědělského podnikání mladých lidí. Vyjadřuje, reprezentuje a zastupuje profesní a podnikatelské zájmy svých členů ve vztahu k jiným státním a nestátním subjektům v České republice i v zahraničí. Poskytuje vzdělávací a poradenskou činnost, propagaci činnosti a výrobků svých členů. Spolupracuje s jinými organizacemi, podnikateli, s orgány státní správy a jinými osobami, přičemž může vstupovat jako člen do jiných zájmových organizací.

   

Výhody členství ve SMA ČR

  • Možnost účastnit se různých odborných a společenských akcí či jazykových kurzů zaměřených na zemědělskou problematiku (např. návštěvy farem, pravidelná neformální setkání členů SMA ČR a farmářů, výlety a dovolené).
  • Účast na mezinárodních konferencích a seminářích spojených s prohlídkami farem, rekreačních zařízení či potravinářských provozů u našich evropských partnerů.
  • Prostřednictvím SMA ČR mají naši členové možnost vyjádřit se k aktuálním problémům zemědělství a tyto názory uplatnit v připomínkových řízeních k příslušným legislativním opatřením.
  • Naši členové budou přednostně informováni o dění na české zemědělské scéně a jsou jim předávány veškeré dostupné informace.
  • Výhodou je také možnost aktivně se podílet na činnosti SMA ČR a získat tak cenné zkušenosti.

   

Jak se přihlásit

  • Stačí vyplnit přihlášku a podepsanou ji zaslat poštou nebo mailem na naši adresu.
  • Zaplatit vstupní členský poplatek 200 Kč na účet uvedený na přihlášce, každý následující kalendářní rok 500 Kč.

  

Svět politiků

Společnost se snaží prosazovat zájmy svých členů i všech mladých zemědělců u politiků všech parlamentních stran. Její dosud největší zásluhou byl návrh dotačního titulu Podpora mladých začínajících zemědělců. Ačkoli konečná podoba nebyla vytvořena ani prosazena ve spolupráci se společnosti, stále se o podporu mladých zajímáme a předkládáme nové návrhy. Pravidelně pořádáme setkání s nám blízkými poslanci, kde diskutujeme o zemědělské problematice.

   

Zahraničí

Silnou pozici máme v komunikaci se zahraničím. Pořádáme pravidelné výměny mladých lidí a studentů na zahraniční farmy. Účastníme se řady seminářů a konferencí s tématikou venkovského rozvoje a mladých lidí pracujících v zemědělství. Jsme členy organizace CEJA sdružující mladé zemědělce v Evropské unii a ECYF4HC – evropské nevládní organizace pro venkovskou mládež.

 

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce