25 - Zpracování produktů

Využití moderních postupů při zpracování zemědělských produktů

17/004/0111d/152/000025

 

Pokračování velmi úspěšného projektu zaměřeného na využití nových moderních poznatků ve faremním zpracování zemědělské prvovýroby v oblasti rostlinné i živočišné. 

Odborníci posluchačům během 8 semniářů v 6 krajích nastíní základní problematiku kvalitního a efektivního zpracování mléčné, masné a rostlinné produkce s důrazem na bezpečnost a efektivnost výroby potravin pro konečného spotřebitele. 

Absolventi vzdělávacích akcí budou schopni účelně reagovat na změnu tržního prostředí tím, že budou flexibilně měnit nabídku zpracovaných faremních produktů podle aktuální potřeby a nákupní síly konečného spotřebitele, ale zároveň bez negativního dopadu na kvalitu výrobků. Dále budou tito beneficienti schopni určit krizové momenty (CCP) faremního zpracování živočišných a rostlinných produktů a aplikovat zásahy vedoucí ke snížení jejich dopadů na finální produkt.

K hlavním tématům budou patřit základní způsoby zpracování mléka, masa, ovoce a zeleniny s využitím nových poznatků a s dostupností moderních efektivnějších metod zpracování zemědělských produktů, problematika hygieny zpracování faremních produktů, snížení dopadů vzniku vedlejších produktů při zpracování mléka, masa, ovoce a zeleniny na farmě, způsoby jejich využití. Dále bude věnována pozornost i rizikům nekvalitního zpracování zemědělských produktů živočišné a rostlinné výroby, definování nejčastějších chyb a možnosti jejich eliminace při diverzifikaci zemědělské produkce a samozřejmě i příslušné legislativě.
V rámci praktické výuky budou využity hodinové exkurze do prostor minimlékáren, faremních bouráren, skladů ovoce a zeleniny, které budou pro zvýšení efektivity semináře přímo v místě konání semináře. Na praktických ukázkách budou předvedeny základní principy zpracování mléka, masa, ovoce a zeleniny, jejich bezpečné uskladnění a možná rizika spojená s faremním zpracováním zemědělské produkce.

 

Vždy od 9:00 do 16:00 h se budou naši lektoři věnovatteoretické problematice vybraných témat a od 16:00 do 17:00 poté praktické části:

 

Mléko a mléčné produkty

11. května 2018 - Brno (JMK)

6. září 2018 - Brníčko u Zábřeha na Moravě (OK)

7. září 2018 - Rychnov nad Kněžnou (KHK)

5. října 2018 - Kroměříž (ZK)

 

Maso a masné výrobky 

27. dubna 2018 - Roupov (Plzeňský kraj)

12. května 2018 - Brno (JMK)

 

Základní principy faremního zpracování ovoce a zeleniny

28. září 2018 - Hradec Králové (KHK)

30. listopadu 2018 - Vlkaneč  (SČK)

 

Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení. Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob, proto je třeba se přihlásit (proklikem výše na vybraném termínu) nebo na portálu eagri - po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení

 

Pozvánka

Materiály

 

Fotografie z proběhlých akcí k podívání zde.

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce