Pozvánka na otevřené prezidium 30. 06. 2023 Společnosti mladých agrárníků

     
Pozvánka na otevřené prezidium 30. 06. 2023 Společnosti mladých agrárníků


Vážení členové,
dovolte, abych Vás touto formou pozval na otevřené prezidium, které se bude konat 30. 06. 2023 na Smetanově Statku. Zároveň před jednáním prezidia proběhne i exkurze.
PROGRAM JEDNÁNÍ OTEVŘENÉHO PREZIDIA 30.6.2023
16:30 Exkurze: Klacovská 50, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15 18:00 Prezidium: Klacovská 50, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové 15
Program:


1. Nové kolo PRV

2. Informace ze zahraničí - volby CEJA

3. Stanovení termínu Sněmu a konference

4. Různé


V případě zájmu je možné zajistit ubytování v místě konání. Občerstvení na akci bude zajištěno.


Prosíme o přihlášení na prezidium do 24. 06. 2023 na mail kotrbata@smacr.cz