Staň se členem

Výhody členství ve SMA ČR:     

  • členové mohou využít poradenskou činnost v oblasti zemědělství a dotační politiky za zvýhodněných podmínek
  • přednostně se účastní odborných vzdělávacích akcích o zemědělské tématice
  • mají možnost exkurzí po tuzemských farmách s rozmanitým zemědělským zaměřením
  • mohou se podílet na propagaci českého zemědělství na různých akcích po ČR
  • účastní se mezinárodních konferencích a seminářích spojených s prohlídkami farem
  • vyjadřují se k aktuálním problémům v zemědělství prostřednictvím našich zástupců na MZe a jiných státních organizací
  • členové jsou přednostně informování o aktuálním dění u nás i v zahraničí

  

Je třeba vyplnit přihlášku, podepsanou ji odeslat na adresu Plaská 622/3, Praha 5 - Malá Strana, 150 00 a zaplatit vstupní členský poplatek 200 Kč na účet 107-1686550297/0100 a poté každý následující kalendářní rok 500 Kč.

Akce SMA Aktivity prezidia Ostatní akce