Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství zvolila Ing. Brože (SMA ČR) místopředsedou

     
Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství zvolila Ing. Brože (SMA ČR) místopředsedou

1. 12. 2022 byl panem ministrem schválen nový Statut Antibyrokratické komise MZe, který je v pdf verzi k dispozici zde.

• vzhledem k novému Statutu komise byla provedena volba předsedy a místopředsedy ABK MZe podle článku 3, odst. 1: Předseda a místopředseda Komise jsou voleni členy Komise z řad členů Komise.

Předseda a místopředseda Komise jsou voleni na dva roky. Zvoleni mohou být opakovaně, a to i ve více po sobě následujících volebních obdobích. Své funkce se předseda a místopředseda ujímají po schválení ministrem zemědělství, který je rovněž může z jejich funkce odvolat kdykoli podle svého uvážení.

Předsedou ABK MZe byl přítomnými členy komise navržen a zvolen Ing. Winter:
Počet členů komise: 17, přítomných na jednání: 12
Pro zvolení hlasovalo: 11
Zdržel se hlasování: 1

Místopředsedou komise byl přítomnými členy komise navržen a zvolen Ing. Brož:
Počet členů komise: 17, přítomných na jednání: 12
Pro zvolení hlasovalo: 11
Zdržel se hlasování: 1

Ing. Broži gratulujeme a děkujeme za dosavadní práci.

Předmět činnosti ABK

  • členové komise prostřednictvím organizací, které zastupují v komisi a prostřednictvím zemědělské veřejnosti, vyhledávají případy zbytečné administrativní zátěže, tuto evidují a předkládají k projednání ABK.
  • členové komise mají právo se vyjadřovat k nezbytnosti a účelnosti požadovaných administrativních povinností v návaznosti na evropskou legislativu.
  • komise je připomínkovým místem pro legislativní návrhy resortu zemědělství, které vyžadují rozšíření administrativy.