Poděkování: Dvoudenní konference "Z farmy na vidličku" v Ostravě (26-27.září.2023)

     
Poděkování: Dvoudenní konference "Z farmy na vidličku" v Ostravě (26-27.září.2023)

Vážení účastníci,

26. a 27. září 2023 se pro nás stal tak trošku historickým datem, ti kteří jsme se sešli v budově Národního zemědělského muzea v Ostravě na konferenci "Z Farmy na Vidličku", to víte. Jednalo se o první z konferencí, která byla z našeho pohledu pojata velmi multisektorově.

Tato událost za nás byla plná inspirace, nových myšlenek a hlubokých diskuzí o budoucnosti našeho zemědělství a potravinářského průmyslu v návaznosti na veřejné stravování.

Chceme tímto poděkovat všem účastníkům za jejich přítomnost, aktivní účast a podporu této události.

Společnost mladých agrárníků se snaží prosazovat zájmy mladých lidí v zemědělském sektoru a podporovat i neustálou snahu prosadit se na trhu, objevovat nové možnosti i příležitosti. Jmenovitě děkujeme Karolíně Kotrbaté za pomoc při organizaci a za její skvělou spolupráci s partnery organizace. Prezidentovi SMA ČR Davidu Brožovi za to, že do toho šel :).

Velké poděkování patří také také Ministerstvu zemědělství, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu,  Celostátní síti pro venkov za jejich angažovanost v podpoře venkova a rozvoje venkovských oblastí. Děkujeme členům Tématické pracovní skupiny "Uplatnění lokální produkce ve veřejném stravování" za jejich cenné přednášky a nápady. Tajemnici TPS Dagmar Adámkové za zdárné vedení. 

Nemůžeme zapomenout ani na naše partnery: Národní zemědělské muzeum v Ostravě a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, kteří zajistili nejen moderátora akce - Jiřího Michaliska, ale pomohli nám zejména v rámci technického zázemí. Bez jejich podpory by tato konference nebyla možná. Oddanost a osobní nasazení pracovníků a dobrovolníků výše zmíněných organizací byly nepostradatelné pro úspěch této události. Nechceme opomenout ani na Regionální agrární komoru Ostravsko, jmenovitě paní Šarjakové nejen za pomoc při šíření pozvánky v regionu. 

 

Ptáte se co dál?

Aktuálně sesbírané podněty dáváme do kupy pro TPS "Uplatnění lokální produkce ve veřejném stravování", vězte, že Vaše postřehy nebudou zapomenuty a budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu.

Za celý tým "Z Farmy na Vidličku" děkujeme !

 

Prezentace:

Radek Holomčík, MZe - veřejné stravování

Košťálová - SZÚ - Rekonstrukce školního stravování 

Götzová, MZe - Rizika kontaminace potravin

DOBROVODSKÁ, MMR  - Potraviny z blízka a NSVZ

Václavík - Veřejné stravování jako cesta ke zdravé a udržitelné produkci a spotřebě potravin

Marksová, W4W – Obědy pro děti

Moudrý - Místní potraviny a biopotraviny

Winter, Ehlerová - prezentace Od vidlí po vidličku

Homoláč, Zkušenosti s distribucí do veřejného stravování

Havlíček, Centrum Petra Havlíčka 

Piekar, MAS Pobyskydí - lokální produkty

Moudrý, JČU - Krátké dodavatelské řetězce

Šitavancová, MoraviaLab, s.r.o. - microgreens